Angelkov Angel

  • Rođen je 1936. godine u Velesu u Makedoniji
  • 1958. završio je Školu primijenjenih umjetnost u Zagrebu
  • Sudjelovao je na brojnim izložbama
  • Od javnih radova autor je statue „Ribar“ u Klekovici- u spomen ribaru za 1000 godina ribarenja u Hrvata na Jadranu

skulptura Tuljani, patinirana keramika
skulptura Tuljani, patinirana keramika
skulptura Vip djevojka, patinirana keramika
skulptura Vip djevojka, patinirana keramika
skulptura Ljubav, patinirana keramika
skulptura Ljubav, patinirana keramika
skulptura Djevojka, patinirana keramika
skulptura Djevojka, patinirana keramika
skulptura Poljubac ,patinirana keramika
skulptura Poljubac ,patinirana keramika
skulptura Zagrljaj, patinirana keramika
skulptura Zagrljaj, patinirana keramika
skulptura Golubice, patinirana keramika
skulptura Golubice, patinirana keramika
skulptura Tuljani, patinirana keramika