Balković Vedrana

  • Rođena je 1950. godine u Zagrebu
  • Diplomirala je na pedagoškoj akademiji, odsjek likovne umjetnosti 1972. godine
  • Do sada se uspješno predstavila na brojnim kolektivnim i samostalnim izložbama keramike u zemlji i inozemstvu

skulpture Mornar Šime, Mornar Slavko i Gospodična, keramika
skulpture Mornar Šime, Mornar Slavko i Gospodična, keramika
skulptura Brod, keramika
skulptura Brod, keramika
skulptura Kuća, keramika
skulptura Kuća, keramika
skulptura Kuća, keramika
skulptura Kuća, keramika
skulpturice Brodića, keramika
skulpturice Brodića, keramika
skulptura Brod, keramika
skulptura Brod, keramika
magnetić Mornar, keramika
magnetić Mornar, keramika
skulptura, Gospodična religiozna, keramika
skulptura, Gospodična religiozna, keramika
skulptura, Gospođa nudi liker, keramika
skulptura, Gospođa nudi liker, keramika
skulptura Hajdukovac, keramika
skulptura Hajdukovac, keramika
skulptura Reprezentativac, keramika
skulptura Reprezentativac, keramika
skulptura Brod, keramika
skulptura Brod, keramika
skulpturice Kućice, keramika
skulpturice Kućice, keramika
skulpture Mornar Šime, Mornar Slavko i Gospodična, keramika