Filipan Zorica

  • Rođena je 1950.
  • Završila je Muzičku akademiju, Instrumentalni odjel za obou
  • Izradom unikatne dekorativne i uporabne keramike bavi se od 1978. godine
  • Dugi niz godina surađivala je sa „Hrvatskom autorskom agencijom“ i Zadrugom likovnih umjetnika „Kreativne komunikacije“, a sada je član likovne udruge „Grupa 69“
  • Do sada je izlagala na desetak samostalnih i više grupnih izložbi

lampa, keramika - detalj
lampa, keramika - detalj
vaza, keramika - detalj
vaza, keramika - detalj
zdjela, keramika
zdjela, keramika
zdjelica, keramika
zdjelica, keramika
zdjelica, keramika
zdjelica, keramika
vaza, keramika - detalj
vaza, keramika - detalj
vaza, keramika
vaza, keramika
svijećnjak , keramika
svijećnjak , keramika
lampa, keramika - detalj