Filipčić Snježana

  • Rođena je 1962. godine u Sinju
  • 1985. diplomirala je na studiju dizajna  tekstila i odjeće na zagrebačkom Tehnološkom fakultetu
  • Likovno obrazovanje dopunjuje od 1996. do 1998. godine, završivši četiri semestra Agorine Slikarske akademije
  • Članica je HDLU-a

 

13 x 8 cm, tuš/akvarel
13 x 8 cm, tuš/akvarel
7,5 x 25 cm, tuš/akvarel
7,5 x 25 cm, tuš/akvarel
25 x 7,5 cm, tuš/akvarel
25 x 7,5 cm, tuš/akvarel
18 x 55 cm, tuš/akvarel
18 x 55 cm, tuš/akvarel
25 x 7,5 cm, tuš/akvarel
25 x 7,5 cm, tuš/akvarel
7,5 x 25 cm, tuš/akvarel
7,5 x 25 cm, tuš/akvarel
25 x 7,5 cm, tuš/akvarel
25 x 7,5 cm, tuš/akvarel
13 x 8 cm, tuš/akvarel