Hundur Ahmet

  • Rođen je u Tesnju 1957. godine
  • 1979. godine zavrsava Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu
  • Do sada je izlagao dvadeset puta u zemlji i inostranstvu
  • Član je ULUBiH-a

Konj, kombinirana tehnika, 53 x 36 cm
Konj, kombinirana tehnika, 53 x 36 cm
Konj, kombinirana tehnika, 53 x 36 cm