Jeić Kristina

  • Rođena je u Zagrebu 1965. godine
  • Diplomirala je grafiku 1987. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi profesora Miroslava Šuteja
  • Izlagala je na više samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu
  • Članica je HDLU-a

 

Anđeo, akvarel, 11 x 16 cm
Anđeo, akvarel, 11 x 16 cm
Anđeo, akvarel, 11 x 16 cm