Lacković Croata Ivan

  • Rođen je 1932. godine u podravskom selu Batinska (sjeverna Hrvatska)
  • U početku stvaranja na njegovim radovima prevladavaju motivi sa zimskim ugođajima, širokog i mirnog nizanja karakterističnih pojedinosti dok se kasnije sve češće javljaju motivi sa simboličkim značenjem.
  • Istaknuti je likovni umjetnik i predstavnih hrvatskog naivnog slikarstva
  • Umro je 2004. godine u Zagrebu