Maček Stančić Lidija

  • Rođena je u Karlovcu 1948. godine
  • Završava srednju kemijsku školu
  • S radom na oblikovanju  gline započinje 1972. godine
  • Članica je ULUPUHA-a i UZAKA-a

 

Ukrasni tanjur, keramika
Ukrasni tanjur, keramika
Ukrasna dublja taca, keramika
Ukrasna dublja taca, keramika
Ukrasna zdjela, keramika
Ukrasna zdjela, keramika
Ukrasna zdjela, keramika
Ukrasna zdjela, keramika
Mlada dama i Zagrebačka gospođa, keramika
Mlada dama i Zagrebačka gospođa, keramika
Gospo'n Fulir, keramika
Gospo'n Fulir, keramika
Skulpture - Moderne Dame, keramika
Skulpture - Moderne Dame, keramika
Skulpture - Moderne Dame, keramika
Skulpture - Moderne Dame, keramika
Skulpturice - Vitezovi, keramika
Skulpturice - Vitezovi, keramika
Zdjelice s tradicionalnim motivima, keramika
Zdjelice s tradicionalnim motivima, keramika
Posudica s tradicionalnim motivom, keramika
Posudica s tradicionalnim motivom, keramika
Ukras Šestinski kišobran, keramika
Ukras Šestinski kišobran, keramika
Ukras Licitari, keramika
Ukras Licitari, keramika
Skulptura djevojke u nošnji, keramika
Skulptura djevojke u nošnji, keramika
Figurice Šestinčana u nošnji, keramika
Figurice Šestinčana u nošnji, keramika
Pločica Zag.Portal, keramika
Pločica Zag.Portal, keramika
Majka Božja od Kamenitih vrata, keramika
Majka Božja od Kamenitih vrata, keramika
Majka Božja Sinjska, keramika
Majka Božja Sinjska, keramika
Sat sa tradicionalnim motivima, keramika
Sat sa tradicionalnim motivima, keramika
2 reljefa Zagreba, keramika
2 reljefa Zagreba, keramika
skulpture Anđeli, keramika
skulpture Anđeli, keramika
figurice Anđeli, keramika
figurice Anđeli, keramika
Anđeo, keramika
Anđeo, keramika
Anđeli, keramika
Anđeli, keramika
Bogorodica s djetetom Dubrovačka, keramika
Bogorodica s djetetom Dubrovačka, keramika
Bogorodica s djetetom od Kamenitih Vrata, keramika
Bogorodica s djetetom od Kamenitih Vrata, keramika
Bogorodica s djetetom od Kamenitih Vrata, keramika
Bogorodica s djetetom od Kamenitih Vrata, keramika
Ukrasni tanjur, keramika