Matuka Rujana

  • Rođena je u Zagrebu 1974. godine
  • Završila je Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn, odjel keramike u klasi profesora Romana Šimaga
  • Nakon završetka škole usavršavala je keramiku u Velikoj Britaniji, te u Hrvatskoj, kod keramičara Milana Kičina
  • Od 1995. godine profesionalno se bavi keramičkim oblikovanjem

 

Anđeli, keramika
Anđeli, keramika
Kutijica, kermika
Kutijica, kermika
Plitki tanjur, keramika
Plitki tanjur, keramika
Posuda srce, keramika
Posuda srce, keramika
Anđeli svirači, keramika
Anđeli svirači, keramika
Anđeli, keramika