Perčić Blanka

  • Rođena je u Beogradu
  • Završila školu primijenjenih umjetnosti i bavi se keramikom od 1980. godine
  • Izlagala na više samostalnih i skupnih izložbi
  • Članica je udruženja keramičara Slovenije i KERAMEIKON-a , hrvatskog keramičarskog udruženja od 2004.

skulptura - Dama, keramika
skulptura - Dama, keramika
skulptura - Par, keramika
skulptura - Par, keramika
vaza, keramika
vaza, keramika
vaza, keramika
vaza, keramika
zdjelica, keramika
zdjelica, keramika
skulptura - Dama,keramika
skulptura - Dama,keramika
skulptura - Dama, keramika
skulptura - Dama, keramika
skulptura - Gospodin, keramika
skulptura - Gospodin, keramika
vaza, keramika
vaza, keramika
zdjela, keramika
zdjela, keramika
vaza, keramika
vaza, keramika
zdjela, keramika
zdjela, keramika
skulptura - Dama, keramika
skulptura - Dama, keramika
skulptura - Dama, keramika
skulptura - Dama, keramika
lampa, keramika
lampa, keramika
lampa, keramika
lampa, keramika
lampa, keramika
lampa, keramika
lampa, keramika
lampa, keramika
tanjuri, keramika
tanjuri, keramika
skulptura - Jedrilica, keramika
skulptura - Jedrilica, keramika
skulpture - Konj, keramika
skulpture - Konj, keramika
skulptura - Bik, keramika
skulptura - Bik, keramika
skulptura - Par, keramika
skulptura - Par, keramika
skulptura/suvenir Katedrala, keramika
skulptura/suvenir Katedrala, keramika
skulptura/suvenir Kamenita vrata, keramika
skulptura/suvenir Kamenita vrata, keramika
skulptura Majka i dijete, keramika
skulptura Majka i dijete, keramika
skulpturice - Životinje, keramika
skulpturice - Životinje, keramika
skulpture - Dame, keramika
skulpture - Dame, keramika
skulpturice - Anđeli, keramika
skulpturice - Anđeli, keramika
tanjur - Riba, keramika
tanjur - Riba, keramika
skulptura - Dama, keramika