Politeo Goranka

  • Rođena je 1956. godine.
  • Diplomirala je 1983. godine na Zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti u klasi profesora Alberta Kinerta.
  • Izlagala je na više od sto samostalnih i skupnih izložbi.
  • Živi i radi u Zagrebu.

 

Akt, akvarel, 60 x 40 cm
Akt, akvarel, 60 x 40 cm
Ruže, akvarel, 35 x 65 cm
Ruže, akvarel, 35 x 65 cm
Ruže, akvarel, 23 x 20 cm
Ruže, akvarel, 23 x 20 cm
Ruže, akvarel, 23 x 20 cm
Ruže, akvarel, 23 x 20 cm
Anđeo, akvarel, 23 x 20 cm
Anđeo, akvarel, 23 x 20 cm
Anđeo, akvarel 23 x 20 cm
Anđeo, akvarel 23 x 20 cm
Akt, akvarel, 60 x 40 cm