Popović Dimitrije

  • Rođen je 1951. godine u Cetinju
  • 1976. godine diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu
  • Do sada je priredio šezdesetak samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu te sudjelovao na 200 skupnih
  • Dobitnik je više od dvadesetak domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja
  • Objavio je jedanaest grafičkih mapa , do sada je izašlo šest monografija o njegovim djelima te je snimljeno 7 filmova

Krist, kombinirana teh., 46 x 31 cm
Krist, kombinirana teh., 46 x 31 cm
Akt, kombinirana teh., 42 x 29 cm
Akt, kombinirana teh., 42 x 29 cm
Madonna, kombinirana teh., 31 x 23 cm
Madonna, kombinirana teh., 31 x 23 cm
Krist, kombinirana teh., 46 x 31 cm