Sišul Mirna

  • Rođena je 1977. godine u Rijeci.
  • Završila je školu za primjenjenu umjetnost u Rijeci.
  • Diplomirala je na Akademiji primjenjenih umjetnosti u Rijeci.
  • Sudjelovala je na mnogim skupnim izložbama u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Mađarskoj.
  • Dobitnica je više nagrada za slikarstvo.
  • Djela joj se nalaze u mnogim javnim i privatnim zbirkama, članica je HDLU-a Zagreba i HDLU-a Rijeka.

ulje na platnu, 70 x 100 cm
ulje na platnu, 70 x 100 cm
ulje na platnu, 50 x  50 cm
ulje na platnu, 50 x 50 cm
ulje na platnu, 70 x 100 cm
ulje na platnu, 70 x 100 cm
ulje na platnu, 60 x  60 cm
ulje na platnu, 60 x 60 cm
ulje na platnu, 70 x 100 cm