Sladović Karina

  • Rođena je u Zagrebu, gdje je maturirala u Klasičnoj gimnaziji 1983. god. te diplomirala na Nastavničkom odjelu Akademije likovnih umjetnosti 1989. god., u klasi profesorice Dubravke Babić. 
  • U nekoliko navrata je studijski boravila u Parizu, u Cite des Artes.
  • Izlagala je na više od 100 samostalnih i više od 200 kolektivnih izložbi, od kojih su najvažnija sudjelovanja na nekoliko Svjetskih bienala grafike. 
  • Od 1990. je samostalna umjetnica, članica Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika (HZSU), Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU) i Zadruge likovnih umjetnika Hrvatske (LIKUM).
  • Živi i radi u Zagrebu.

Kamenita vrata, ulje, 18 x 24 cm
Kamenita vrata, ulje, 18 x 24 cm
Maska, graf.teh.suha igla, otisak 10 x 10 cm
Maska, graf.teh.suha igla, otisak 10 x 10 cm
Sirena i Siren, graf.teh.suha igla, otisak 10,5 x 10,5 cm
Sirena i Siren, graf.teh.suha igla, otisak 10,5 x 10,5 cm
Isusovo rođenje, graf.teh.suha igla i akvarel, 10 x 13,5 cm
Isusovo rođenje, graf.teh.suha igla i akvarel, 10 x 13,5 cm
Zagreb, graf.teh.suha igla i akvarel, otisak 12 x 19,5 cm
Zagreb, graf.teh.suha igla i akvarel, otisak 12 x 19,5 cm
Zagreb2, graf.teh.suha igla i akvarel, otisak 20 x 12 cm
Zagreb2, graf.teh.suha igla i akvarel, otisak 20 x 12 cm
Dubrovnik, graf.teh.suha igla i akvarel, otisak 12 x 19,5 cm
Dubrovnik, graf.teh.suha igla i akvarel, otisak 12 x 19,5 cm
Zag.HNK, graf.teh.suha igla, otisak 12 x 19,5 cm
Zag.HNK, graf.teh.suha igla, otisak 12 x 19,5 cm
Kamenita vrata, ulje, 18 x 24 cm