Travaš Sunčica

  • Rođena je 10. lipnja 1965.g. u Zagrebu.
  • Osnovnu i srednju školu za kulturu i umjetnost završava u Zagrebu, gdje je i diplomirala na Pravnom fakultetu.
  • Slikarstvom se intenzivno bavi od 1996.godine, slikajući tehnikom ulja na platnu.
  • Opčarana je primorskom tematikom, prvenstveno dalmatinskim kršem.
  • Članica je HDLU-a i Zadruge likovnih umjetnika Hrvatske.

Primorski pejzaž, ulje na platnu, 75 x 86 cm
Primorski pejzaž, ulje na platnu, 75 x 86 cm
Lavanda, ulje na platnu, 75 x 86 cm
Lavanda, ulje na platnu, 75 x 86 cm
Maslina, ulje na platnu, 20 x 30 cm
Maslina, ulje na platnu, 20 x 30 cm
Primorski pejzaž, ulje na platnu, 75 x 86 cm