Babić Dubravka

  • Rođena je u Zagrebu gdje pohađa osnovnu školu i gimnaziju.
  • 1974. diplomirala je grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u klasi profesora Alberta Kinerta.
  • Dobitnica je 16 domaćih i inozemnih nagrada za Grafiku i crtež, od 1972. izlaže na 70 samostalnih i na oko 350 kolektivnih izložbi u zemlji i inozemstvu.
  • Od 1990. – 1992. obnaša dužnost prodekanice Akademije likovnoh umjetnosti u Zagrebu.
  • Članica je HDLU-a.

 

Konji, grafika, 100x60 cm
Konji, grafika, 100x60 cm
Konj, grafika, 21,5x37 cm
Konj, grafika, 21,5x37 cm
Konji, grafika, 100x60 cm