Ereš Ana

  • Rođena je 1947. u Donjem Kraljevcu u Međimurju.
  • Slikanjem se bavi od 1988. godine, kada je postala i danicom Likovnog udruženja Varaždin.
  • Sudjelovala je na likovnim kolonijama "Julijana Draković" u Trakošćanu, 1991. i 1992. godine.
  • Dosad je deset puta izlagala na skupnim izložbama, a prvu samostalnu izložbu (akvareli na papiru) imala je 1990. godine u foyeru Knjižnice " Metel Ožegović " u Varaždinu.
  • Uspješnu izložbu afričkih motiva ( nakon jednogodišnjeg boravka u Burkini faso ) pod nazivom " Moja Afrika " imala je u 1995. godini u " Međimurskom domu " u Zagrebu i Gradskoj kavani u Varaždinu.
     

Sat veći, raku keramika sa pozlatom, 26x20 cm
Sat veći, raku keramika sa pozlatom, 26x20 cm
Križ, mali/veliki, raku keramika
Križ, mali/veliki, raku keramika
Sat veći, raku keramika sa pozlatom, 26x20 cm