Fernežir Marina

  • Marina Fernežir je mlada slikarica, magistar restauriranja i konzerviranja umjetnina.
  • Rođena je 10.09.1984.g. u Zagrebu. 
  • Ima licencu Ministarstva kulture za restauriranje zidnih slika u RH.
  • Članica je HDLU-a i HZSU-a.
  • Iza sebe ima stipendije, nagrade, te samostalne i grupne izložbe.

 

Plavi preobražaj, ulje na platnu, 100x150 cm
Plavi preobražaj, ulje na platnu, 100x150 cm
Šuma, ulje na platnu, 40x46 cm
Šuma, ulje na platnu, 40x46 cm
Plavi preobražaj, ulje na platnu, 100x150 cm