Hrvačić Beslač Carmen

  • Rođena je 1972. godine u Zagrebu.
  • Diplomirala je 1998 g. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu na nastavničkom odjelu smjer slikarstva u klasi profesora Eugena Kokota.
  • Izlagala je na više samostalnih i skupnih izložbi.
  • Članica je HDLU-a

Pladanj, keramika
Pladanj, keramika
Male zdjelice, keramika
Male zdjelice, keramika
Sat sa oblačićima, keramika
Sat sa oblačićima, keramika
Zvono sa srcem, keramika
Zvono sa srcem, keramika
Svijećnjak, keramika
Svijećnjak, keramika
Pokriveni svijećnjak
Pokriveni svijećnjak
Pladanj, keramika