Kuharić Vladimir

  • Rođen je 1942. u Zagrebu, gdje je i diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti 
  • 1965. Od 1967. bavi se likovno - pedagoškim radom.
  • Izlagao je na više samostalnih i skupnih izložaba u zemlji i inozemstvu. 

Crveni cvijet, grafika, 35x48 cm
Crveni cvijet, grafika, 35x48 cm
Crni cvijet, grafika, 35x48 cm
Crni cvijet, grafika, 35x48 cm
Crveni cvijet, grafika, 35x48 cm