Marušić Gorska Mirjana

  • Rođena je 7. lipnja 1949. godine u Ravnoj Gori u Gorskom kotaru.
  • Diplomirala je na Pedagoškoj akademiji u Rijeci, na odsjeku likovnih umjetnosti.
  • Radila je kao nastavnik likovne kulture i kao dizajner, a od 1990. djeluje kao samostalna umjetnica.
  • Slika ulja i akrile na platnu, akvarele i pastele.
  • Izlaže od 1985. godine, i do sada je realizirala četrdeset osam samostalnih izložbi i sudjelovala na brojnim žiriranim skupnim izložbama.

Uz more, ulje na platnu, 54x64,5 cm
Uz more, ulje na platnu, 54x64,5 cm
Kaleta, ulje na platnu, 47x67,5 cm
Kaleta, ulje na platnu, 47x67,5 cm
Uz more, ulje na platnu, 54x64,5 cm