Pavić Ivan

  • Replike koje je izradio akademski kipar Ivan Pavić inspirirane su najpoznatijim djelima velikog hrvatskog kipara Ivana Meštrovića.

Povijest Hrvata, veliki
Povijest Hrvata, veliki
Povijest Hrvata, veliki
Povijest Hrvata, veliki
Povijest Hrvata, mali
Povijest Hrvata, mali
Djevojka s lutnjom
Djevojka s lutnjom
Djevojka s lutnjom
Djevojka s lutnjom
Zdenac života
Zdenac života
Raspelo
Raspelo
Povijest Hrvata, veliki