Perčić Blanka

  • Rođena je u Beogradu.
  • Završila školu primijenjenih umjetnosti i bavi se keramikom od 1980. godine.
  • Izlagala na više samostalnih i skupnih izložbi.
  • Članica je udruženja keramičara Slovenije i KERAMEIKON-a , hrvatskog keramičarskog udruženja od 2004.

Sat - keramika, 20x20 cm
Sat - keramika, 20x20 cm
Sat - keramika, 20x20 cm
Sat - keramika, 20x20 cm
Dama-velika, crvena - keramika
Dama-velika, crvena - keramika
Svjetionik, keramika
Svjetionik, keramika
Konj, keramika
Konj, keramika
Skulptura brod, keramika
Skulptura brod, keramika
Skulptura kućice, keramika
Skulptura kućice, keramika
Skulptura sova-crna, keramika
Skulptura sova-crna, keramika
Konj, keramika
Konj, keramika
Maca, crno-bijela, keramika
Maca, crno-bijela, keramika
Dama-mala, crvena, keramika
Dama-mala, crvena, keramika
Par, smeđe-bež, keramika
Par, smeđe-bež, keramika
Sat - keramika, 20x20 cm