Politeo Goranka

 

  • Rođena je 1956. godine.
  • Diplomirala je 1983. godine na Zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti u klasi profesora Alberta Kinerta.
  • Izlagala je na više od sto samostalnih i skupnih izložbi.
  • Živi i radi u Zagrebu.

Cvijeće žuto, akvarel, 23x20 cm
Cvijeće žuto, akvarel, 23x20 cm
Cvijeće plavo, akvarel, 23x20 cm
Cvijeće plavo, akvarel, 23x20 cm
Cvijeće ljubičasto, akvarel, 14x12 cm
Cvijeće ljubičasto, akvarel, 14x12 cm
Cvijeće žuto, akvarel, 23x20 cm