Radović Ranka

  • Rođena je 1961. godine u Zagrebu
  • Za sebe kaže da je outsiderica, a kao takvoj cilj joj je rad koji proizlazi iz estetike stečene životom u Africi, cjeloživotne ljubavi prema papiru i pričama te osmišljavanju i vođenju ekoloških edukacija za djecu i odrasle
  • Članica je ULUPUH-a

Zeleni psić, skulptura od kaširanog papira
Zeleni psić, skulptura od kaširanog papira
Zelena ptica, skulptura od kaširanog papira
Zelena ptica, skulptura od kaširanog papira
Crno-bijela maca, skulptura od kaširanog papira
Crno-bijela maca, skulptura od kaširanog papira
Crno-bijeli pas, skulptura od kaširanog papira
Crno-bijeli pas, skulptura od kaširanog papira
Svinjice od keramike
Svinjice od keramike
Zeleni slonić - skulptura od kaširanog papira
Zeleni slonić - skulptura od kaširanog papira
Velika crno-bijela maca od kaširanog papira
Velika crno-bijela maca od kaširanog papira
Šarene kućice - drveni magneti
Šarene kućice - drveni magneti
Crno-bijeli pas od kaširanog papira
Crno-bijeli pas od kaširanog papira
Ljubičasta ptica od kaširanog papira
Ljubičasta ptica od kaširanog papira
Ljubičasta maca od kaširanog papira
Ljubičasta maca od kaširanog papira
Crvena riba od kaširanog papira
Crvena riba od kaširanog papira
Crno-bijela maca od kaširanog papira
Crno-bijela maca od kaširanog papira
Zelena maca od kaširanog papira
Zelena maca od kaširanog papira
Plava životinja od kaširanog papira
Plava životinja od kaširanog papira
Crno-bijela maca 2 od kaširanog papira
Crno-bijela maca 2 od kaširanog papira
Anđeo od kaširanoga papira od kaširanog papira
Anđeo od kaširanoga papira od kaširanog papira
Zeleni psić, skulptura od kaširanog papira