Skelin Đurđica

  • Rođena je 1955. godine Zagrebu.
  • Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu, a keramikom se bavi od 1985..
  • Usavršavala se u Švicarskoj, gdje je u Centro Speri-mentale d'Arte izučavala raku tehnologiju kod profesorice Elizabete Mellier Fontana.
  • 1992. pohađala je Sommeracademie Moosburg u Austriji.
  • Izlagala je na nizu skupnih izložbi širom Hrvatske i u Sloveniji, Italiji, Francuskoj, Austriji i Portugalu te je ostvarila i niz samostalnih izložbi.
  • Članica je HDLU-a

Srce sa ogledalcem, keramika
Srce sa ogledalcem, keramika
Kutijica, keramika
Kutijica, keramika
Par veliki, keramika
Par veliki, keramika
Par mali, keramika
Par mali, keramika
Par veliki i mali
Par veliki i mali
Šestinske dame - keramika
Šestinske dame - keramika
Oslikana jaja - keramika
Oslikana jaja - keramika
Srce sa ogledalcem, keramika