Stojanovski Krunislav

  • Rođen 14.05.1969. u Skopju.
  • Nakon parcijalnog studija veterine i arhitekture, završio slikarstvo na ALU Zagreb u klasi profesora Đure Sedera. Studirao Public Art u klasi Dr. Agnes Denes (SAD), na SOMMERAKADEMIE Salzburg, Austria.
  • Član je HDLU od 1997, a HZSU-a od 2004. 1998. profesionalno radi i usavršava se u Cable Factory, Helsinki, Finska.  
  • Od 1995. do danas inicirao i organizirao različite umjetničke projekte medunarodnog karaktera.

Crveni reljefi - diptih, akrilik, 105x120 cm
Crveni reljefi - diptih, akrilik, 105x120 cm
Meandar - diptih, akrilik, 135x80 cm
Meandar - diptih, akrilik, 135x80 cm
Lice 1, akrilik, 24x30 cm
Lice 1, akrilik, 24x30 cm
Lice 2, akrilik, 24x30 cm
Lice 2, akrilik, 24x30 cm
Lice 3, akrilik, 24x30 cm
Lice 3, akrilik, 24x30 cm
Lice 4, akrilik, 24x30 cm
Lice 4, akrilik, 24x30 cm
Crveni reljefi - diptih, akrilik, 105x120 cm