Tomić Radevska Dijana

  • Rođena je u Skopju 1961. godine
  • Diplomirala je 1984. na Odjelu Grafike na Fakultetu likovnih umjetnosti (FLU)
  • Do sada je izlagala na preko dvadeset i pet samostalnih  i na preko četrnaest skupnih izložbi na području Balkana i Europe
  • Radi kao samostalni umjetnik i dizajner

Bubble, drvorez, 50x70cm
Bubble, drvorez, 50x70cm
Bubble, drvorez, 50x70cm