Vuković Nataša

  • Završila je Školu za tekstil dizajn i primijenjene umjetnosti u Osijeku, smjer slikarski dizajner.
  • Upisuje  Umjetničku akademiju u Osijeku 2005 g., smjer likovna kultura.
  • Diplomski studij na nastavničkom odsjeku u Zagrebu upisuje 2008 g., smjer slikarstvo u klasi Matka Vekića.
  • Tokom studija bila je na dvije studijske razmjene u Sloveniji i SAD-u.
  • Od 2010. članica je HDLU-a Zagreb. 

Morski pejzaž, akril na papiru, 20x30 cm
Morski pejzaž, akril na papiru, 20x30 cm
Morski pejzaž, akril na papiru, 20x30 cm