Zovko Tomislav

  • Rođen je 1986. u Mostaru, živi u Širokom Brijegu.
  • Završio Opću gimnaziju fra. Dominika Mandića u Širokom Brijegu 2005.
  • Magistrirao slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu 2012. u klasi prof. Ante Kajinića. Trenutno pohađa drugu godinu doktorskog studija "Ars sacra" na istoimenoj akademiji pod mentorstvom prof. Antuna Borisa Švaljeka.
  • Sudionik raznih likovnih kolonija. Do sada sudjelovao na dvadeset skupnih izložbi, te priredio pet samostalnih izložbi.
  • Član Društva hrvatskih likovnih umjetnika u FBiH od 2012. Pridruženi član Udruženja likovnih umjetnika BiH od 2013. 

Silikonizacija, kombinirana tehnika, 60x100 cm
Silikonizacija, kombinirana tehnika, 60x100 cm
Silikonizacija, kombinirana tehnika, 60x100 cm