Zvonković Tomičić Blaženka

  • Rođena je 1970. godine u Novom Mestu.
  • U Zagrebu je završila školu Primjenjenih umjetnosti.
  • Dvije godine boravi na Academia belle arti u Veneciji kod Emilia Vedove.
  • Zagrebačku Akademiju likovnih umjetnosti završila je u klasi profesora Vasilija Jordana.
  • Priredila je dvadesetak samostalnih izložbi i sudjelovala na većem broju skupnih.
  • Bila je sudionik mnogih likovnih kolonija te je dala doprinos zavidnom broju humanitarnih akcija.
  • Članica je HDLU-a.

Krajolik, akril na platnu, 37x58 cm
Krajolik, akril na platnu, 37x58 cm
Lopoči, akril na platnu, 37x58 cm
Lopoči, akril na platnu, 37x58 cm
Krajolik, akril na platnu, 37x58 cm